Ptaki w ogrodzie

Ogród bywa odwiedzany prze wiele ptaków leśnych, które zalatują tu w celu zdobycia pokarmu. Wraz z nastaniem wiosny przybywa drozd śpiewak, który buduje gniazdo na drzewach i krzewach z mchu, trawy, korzonków, w środku wyścielone gliną. Ten monogamiczny gatunek znosi jaja niebieskawe, z brązowymi plamkami, wydłużone, w liczbie czterech, pisklęta są gniazdownikami. Śpiewa bardzo melodyjnie, przebywając na wierzchołkach drzew, lub w trawie w poszukiwaniu bezkręgowców, żywi się też jagodami. Dorosłe osobniki wierzch ciała mają ubarwione na brązowo, spodnią na biało z plamkami, pod ciemnobrązowym dziobem prześwitują żółtawe kolory. Gatunek ten nie jest zbyt płochliwy, często przebywa w pobliżu człowieka, zwykle w poszukiwaniu wody, jest gatunkiem chronionym.

Typowym ptakiem ogrodów jest kos, również z rodziny drozdowatych. Samiczka ma pstrokate, brązowe upierzenie, samiec czarne, dziób żółty, jesienią brązowy, oczy ciemnobrązowe z żółtą obwódką, nogi czarne. Podobnie jak drozdy budują gniazda wysłane gliną i sianem, jaja są jasnozielone czerwono nakrapiane. Kos lubi przebywać w zaroślach, spłoszony wzbija się do lotu pogwizdując, podskakuje w trawie poszukując pożywienia pod liśćmi, lot ma powolny, śpiewa melodyjnie. Pożywieniem są mięczaki, owady, robaki, owoce i jagody np. jarzębiny, jemioły, cisu. Kos jest również ptakiem chronionym. Ptakiem zamieszkującym ogród jest kopciuszek także z rodziny drozdowatych, który żyje w sąsiedztwie człowieka, buduje gniazdo z trawy, pod dachem, w zwaliskach kamieni lub drewna, które jest wyścielone piórami i sierścią, składa jaja dwa razy w roku białe i wydłużone, pisklęta to gniazdowniki. Odzywa się terkoczącym głosem, żywi się owadami i jagodami. Dorosłe osobniki są szare z rdzawym ogonkiem, na skrzydłach narysowane są białe kreski tzw. „lusterka”, samiczka jest szarobrązowa z jaśniejszą brzuszną stroną ciała.

Pospolitym ptakiem ogrodów jest również szpak z rodziny szpakowatych, który latem przebywa gromadnie, porusza się chodem w trawie w poszukiwaniu pożywienia, gnieździ się w skrzynkach lęgowych lub dziuplach, gdzie buduje gniazdo z trawy, słomy i piór, składa jaja jasnoniebieskie, pisklęta są gniazdownikami. Odzywa się monotonnym, skrzeczącym głosem, potrafi naśladować inne ptaki, żywi się owadami i gąsienicami, jagodami, ziarnem, czereśniami. Szpak ma czarną szatę z odcieniem fioletu i zieleni, z połyskującymi piórkami i białymi kropkami, jest gatunkiem odlatującym na zimę i chronionym.

Sikora bogatka z rodziny sikorowatych, jest ptakiem, który w lecie żyje w lesie, natomiast zimą przylatuje pod domostwa, łatwo się oswaja, gnieździ się w dziuplach drzew, skrzynkach lęgowych, opuszczonych gniazdach. Głowę i grzbiet ma czarne, brzuch żółty, na szarych skrzydłach umiejscowione są białe pręgi. Gniazda buduje z mchu, suchej trawy, sierści i piór, białe jaja z brązowymi plamkami wysiaduje tylko samica, pisklęta są gniazdownikami. Zwinnie porusza się między gałęziami, żywi się owadami, larwami, nasionami, jest gatunkiem chronionym.

Dość pospolitym gatunkiem jest również pliszka siwa, która buduje gniazda w krzakach, na ziemi, w rumowiskach, uformowane niedbale z liści, mchu, gałązek, jaja o zmiennej barwie są drobno nakrapiane, pisklęta są gniazdownikami. Ptak ma barwy szare z ciemniejszymi skrzydłami i białymi kreskami, charakterystycznie wydłużony ogon, odzywa się piszczącym głosem podczas biegania, lotu, pokarm stanowią owady, jest gatunkiem chronionym, lubi przebywać w obecności człowieka.

Wróbel domowy z rodziny wikłaczowatych często spotykany w pobliżu siedzib ludzkich, charakteryzuje się brązowym upierzeniem, samiec posiada czarne plamy pod dziobem i na skrzydłach, samiczka ma jaśniejsze ubarwienie. Jest gatunkiem bardzo rozpowszechnionym, gniazda buduje w pobliżu budynków, w skrzynkach lęgowych ze słomy, trawy, liści, piór i sierści, przechodzi 2-3 lęgi, jaja zielono brązowe z kropkami wysiaduje samiec i samica, pisklęta są gniazdownikami. Posługuje się monotonnym ćwierkaniem, pokarm stanowią ziarna zbóż, owady, jest gatunkiem osiadłym.

Wróbel mazurek mniejszy wielkością od wróbla domowego odznacza się takim samym ubarwieniem u obu płci, skrzydła ciemnobrązowe podkreślone są białymi przepaskami, pod dziobem i na policzku zarysowane są czarne plamy, podbrzusze jest białe, łebek jasnobrązowy. Jest gatunkiem również pospolitym, zakłada gniazda ze słomy, siana, sierści i piór wśród budynków, przechodzi trzy lęgi, jaja są szaro brązowe z ciemniejszymi plamkami. Na pokarm składają się przeważnie owady, jak również ziarna zbóż, nasiona, jagody.

W sąsiedztwie człowieka spotkać można jaskółkę oknówkę, należącą do rodziny jaskółkowatych, gatunek przylatujący w kwietniu, zakłada gniazda pod dachami, zbudowane z gliny, błota i śliny, przyczepione do ściany, w środku wyścielone pierzem i sierścią, jaja składa białe, pisklęta to rzekome gniazdowniki. Upierzenie jest czarno-niebieskie na grzbiecie, podbrzusze białe, dziób ciemny, oczy brązowe, wielkością jaskółki zbliżone są do wróbla. Jaskółka lata w sposób szybki i zwinny, śpiewa podczas lotu, znajdując się na dachu, pożywienie stanowią owady, ptak podlega ochronie gatunkowej.

Pokrzewka cierniówka z rodziny gajówkowatych przebywa w zarośniętych sadach i miejscach słonecznych, zakłada gniazda w krzakach, które tworzy z trawy, liści, sierści, składa jaja zielone z brązowymi plamkami, pisklęta są gniazdownikami, często wysiadywane jest kukułcze jajo. Wielkością pokrzewka dorównuje wróblowi, grzbiet i skrzydła są szaro brązowe, spód ciała jest jaśniejszy. Odznacza się ładnym śpiewem także podczas lotu, w skład pokarmu wchodzą owady i ich stadia rozwoju, owoce, jest gatunkiem chronionym.

Dzwoniec z rodziny łuszczakowatych charakteryzuje się żółto zielonym upierzeniem, pióra ogonowe są ciemniejsze, brzuch białawy, szata samicy i młodych są jaśniejsze. Gniazda buduje blisko pnia drzew tak liściastych, jak i świerkowych, które składa się z trawy, mchu, gałązek, wyścielone sianem i piórami. Jaja białe z ciemniejszymi plamkami wysiadują obojga rodzice, młode są gniazdownikami. Odznacza się zawodzącym śpiewem, odżywia się nasionami chwastów i zboża a także rzepaku, świeżo wyrośniętymi pędami, owadami, larwami, objęty jest ochroną gatunkową.

Author: allgreen.pl