Wnętrza

Co to jest certyfikat BREEAM?

Poszanowanie dla środowiska naturalnego staje się coraz ważniejsze we wszystkich obszarach życia, a liczba osób przywiązujących dużą wagę do ekologii stale się zwiększa. Najemcy powierzchni użytkowych lub mieszkań, a także inwestorzy chcący je pozyskać poszukują obiektywnych kryteriów potwierdzających, że konkretny obiekt powstał z wykorzystaniem technologii nieoddziaływających negatywnie na klimat oraz całą planetę.

Co trzeba wiedzieć o certyfikatach BREEAM?

Przygotowanie inwestycji, którą można uznać za w pełni „zieloną”, jest korzystne ze względów wizerunkowych, a także przekłada się na zwiększone zyski z wynajmu i sprzedaży powierzchni oraz ma znaczenie dla oceny energooszczędności. Wymaga to jednak uzyskania niezależnego potwierdzenia. Wśród przyznawanych w tym obszarze certyfikatów dużym uznaniem cieszy się BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Metod). Może on być wydany po zakończeniu specjalnej procedury badającej proekologiczność obiektu zarówno przy inwestycjach nowo projektowanych, jak i już istniejących. W tym drugim przypadku certyfikację można rozpocząć w dwa lata po rozpoczęciu użytkowania. Ostateczna ocena powstaje na podstawie sporządzanych raportów ekologicznych BREEAM, które oceniają działania w kluczowych obszarach, takich jak zarządzanie placem budowy, zużycie energii, wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników, zanieczyszczenie środowiska, rozwiązania transportowe oraz emisja dwutlenku węgla, użytkowanie gruntów wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni, ekologia rozumiana jako poszanowanie dla bioróżnorodności fauny i flory, stosowane materiały oraz zużycie wody.

Jak przebiega certyfikacja BREEAM?

Proces certyfikacji BREEAM jest prowadzony przez podmiot będący konsultantem asesorem BREEAM, który opracowuje wstępny raport (Pre-assessment) szacujący, w jakim stopniu inwestycja spełnia kryteria. Kolejnym krokiem jest faza projektowa (Design Stage) weryfikująca stopień wypełnienia zaleceń dotyczących obszarów związanych z przygotowaniem inwestycji. Ostatnim stadium jest faza powykonawcza (Post Construction), gdy sprawdza się, o ile udało się spełnić wymagania. Pracownia Projektowa Magdalena Loose w Gdańsku jest firmą zajmującą się sporządzaniem analiz ekologicznych w systemie BREEAM.