Kwiaty i Ogród

Jakie wapno wybrać do odkwaszania gleby?

Zwłaszcza gleby lekkie są mało odporne na ryzyko zakwaszenia. Mają też tendencję do wysychania, co przekłada się na zmniejszenie plonów przez pogorszenie warunków wzrostu dla roślin. Sposobem na poprawę kondycji gleby jest jej wapnowanie odpowiednimi preparatami w ściśle odmierzonych dawkach. Warto uwzględnić przy tym badanie jakości gleby, aby mieć pewność co do zastosowania odpowiednich nawozów. Które z nich warto wybrać i kiedy?

Od czego zależy wybór rodzaju nawozu wapnowego?

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na rodzaj zastosowanego nawozu wapnowego jest stan i typ gleby. Wyróżnia się kilka jej kategorii:

  • lekką;
  • średnią;
  • ciężką.

Jak wskazuje producent nawozów granulowanych TAGRO do każdego z ww. typów gleby stosuje się inny rodzaj nawozu wapnowego. Gleby lekkie i średnie wymagają wapna kredowego i węglanów wapnia o wolniejszym działaniu. Gleby ciężkie można nawozić również wapnem tlenkowym.

Gdy gleba lekka i średnia są dodatkowo ubogie w magnez, stosuje się węglany wapniowo-magnezowe. Gdy brakuje im siarki, należy zastosować nawozy wapniowo-siarczanowe. Dla gleby ciężkiej z ubytkiem magnezu wskazane jest stosowanie nawozów tlenkowo-magnezowych. Teraz już wiesz, jakie wapno do odkwaszania gleby wybrać. Jakie należy zastosować proporcje?

Jak dobrać ilość nawozu wapnowego do gleby?

Poza samym doborem preparatu wapnowego konieczne jest też zastosowanie właściwych proporcji na hektar. Do prawidłowej oceny należy przeprowadzić badanie jakości i typu gleby rolnej. Przyjmuje się, że dla gleb lekkich porcja CaO w tonach/hektar waha się między 1 toną (gleby o pH w okolicy 5,1-5,5), a 3 tonami dla pH w przedziale do 4,5.

Jeżeli mowa o glebach ciężkich, porcje nawozów wapnowych zwiększają się nawet dwukrotnie. Konieczne staje się nawożenie ilością 6 ton CaO/hektar, gdy pH gleby ciężkiej nie przekracza 5,5 pH. Im jest ono wyższe, tym mniej nawozu należy stosować.

Warto trzymać się podanych przez producenta ilości nawozu na hektar. Przenawożenie może wpłynąć na ograniczenie wzrostu rośliny, a nawet jej wypalenie. Z kolei zbyt mała ilość składników odżywczych spowoduje ograniczony poziom wegetacji. Dlatego lepiej nie eksperymentować i postawić na sprawdzone rozwiązania.