Kwiaty i Ogród

Rola i znaczenie zbiorników retencyjnych

Woda deszczowa z jednej strony może być bardzo przydatna, z drugiej zaś w okresie nasilonych opadów może stanowić realne zagrożenie. Z tego powodu warto ją magazynować. Pozwoli to na wykorzystanie jej do różnych celów, a jednocześnie zapewni ochronę przed podtopieniami. Ponadto magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru, umożliwi wykorzystania jej w czasie niedoboru. Aby zadanie to było możliwe, konieczne jest użycie odpowiednich zbiorników. Dowiedz się, jaką rolę i znaczenie mają zbiorniki retencyjne. 

Do czego służą zbiorniki retencyjne?

Zbiorniki retencyjne umożliwiają zmagazynowanie określonej ilości wody dla celów użytkowych. Mogą one służyć do magazynowania wody nad ziemią, choć szczególnie funkcjonalne są podziemne zbiorniki retencyjne. Podziemny zbiornik na wodę opadową umożliwia zmagazynowanie nadmiaru wód oraz ich szybkie oddanie do systemu kanalizacyjnego, gdy zaistnieje taka konieczność. Dzięki temu można zniwelować prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, ale także utrzymać objętość wody pod ścisłą kontrolą. Aby jednak magazynowanie w ogóle było możliwe, konieczne jest użycie odpowiednich zbiorników. O to, czym powinny się one charakteryzować, zapytaliśmy przedstawiciela firmy ModernTank.

Służące do magazynowania wody zbiorniki podziemne muszą cechować się dużą wytrzymałością. Na pierwszy plan wychodzi tutaj sztywność obwodowa, czyli odporność na ugięcie wywoływane siłą zewnętrzną, ale odporność na korozję i utlenianie jest równie ważna, co w przypadku zbiorników naziemnych, wyjaśnia nasz rozmówca.

Największe zalety zbiorników retencyjnych z polietylenu

Nowoczesne podziemne zbiorniki na deszczówkę produkuje się z usieciowanych polimerów, w tym głównie z polietylenu. Dzięki temu są one całkowicie odporne zarówno na potencjalne uszkodzenia mechaniczne, jak i utlenianie oraz korozję. W celu zwiększenia parametrów wytrzymałościowych modele podziemne mają także konstrukcję jednobryłową. Dzięki podwójnym ściankom i spawaniu ekstruzyjnemu podziemne zbiorniki retencyjne zachowują stuprocentową szczelność. Ogromną zaletą syntetycznych konstrukcji do magazynowania wód opadowych jest także ich niska waga, będąca ważnym parametrem z punktu widzenia logistyki. Zamówione elementy można nie tylko sprawnie przetransportować we wskazane przez inwestora miejsce, ale także łatwo i sprawnie zainstalować. Wszystko to sprawia, że polietylenowe zbiorniki retencyjne na deszczówkę są najlepszym wyborem.